Kimen Open

Korpset spiller på Kimen Open på Stjørdal!